Hav eller land?
Hur man försökt lösa och hantera mysteriet med
landhöjningen i Norden under 500 år

Martin Ekman

Sommarinstitutet för Historisk Geofysik, Åland, 2021
ISBN: 978-952-94-5269-9
Inbunden, 113 sidor, 46 figurer


Bokbeskrivning (från omslagets baksida)

Det här är en bok om ett särpräglat fenomen: landhöjningen i Norden på grund av istiden. Det är en bok om hur människorna vid våra kuster försökt hantera fenomenet och om hur forskarna försökt förstå det, om hur man brottats med problemet under 500 år.

Kustmänniskor och öbor i vår del av världen har i alla tider tvingats hantera praktiska följder av landhöjningen: Vad gör man med båthus, hamnar och farleder som håller på att bli obrukbara på grund av det flyende havsvattnet? Hur hanterar man en hamnstad när den blir allt svårare att nå med fartyg? Från 1700-talet blev detta mystiska fenomen även en fråga för vetenskapliga människor vid universitet och akademier, först i Sverige och sedan även internationellt: Vad är det som händer med landet och havet? Varför händer det? Hur går det till? Och vad kommer att ske i framtiden?

Boken spänner över vida fält: från jordens inre till ut i rymden, från fiske till riksdagshus, från istid till klimatuppvärmning. Och kunskaperna om landhöjningen visar sig värdefulla när man nu också behöver förstå den begynnande havshöjningen och relationen mellan land, hav och is på jorden.

Innehållsförteckning

Förord

 1. Inledning: Is, vatten, land, människor
 2. Övergivna hamnar och flyttade städer
  2.1 Ingrids runsten och en oväntad rymning
  2.2 Flyttning av hamnstäder
 3. Vattenminskning eller landhöjning?
  3.1 Svar på ett frågeformulär
  3.2 Solande sälar och ett värde på hastigheten
  3.3 Historien och framtiden
  3.4 Vad är det som händer?
 4. Landhöjning – men varför?
  4.1 Medelvattenmärken här och där
  4.2 Ett nyfiket besök från England
  4.3 Den svårbegripliga Östersjön
  4.4 Avkylning eller uppvärmning?
 5. Istid och landhöjning – men hur?
  5.1 Tanken om en istid
  5.2 En vaktmästares överraskning
  5.3 En idé mött av tystnad
  5.4 Fyrar och vattenstånd
  5.5 Högsta kustlinjen
  5.6 Är jorden fast eller flytande?
  5.7 Vattenstånd och strandlinjer igen
 6. In i jorden
  6.1 Vid frukostbordet
  6.2 Jorden som en trögflytande vätska
  6.3 Kan kontinenterna röra sig?
  6.4 Landhöjningsmönster från vattenstånd och strandlinjer
  6.5 Landhöjningsmönster från satelliter
  6.6 Tyngdkraften också
  6.7 En överblick
 7. Ut i rymden
  7.1 Jorden och dess grannar
  7.2 Jorden som en leksakssnurra
  7.3 Polcirkelns förflyttning och jordbanans omformning
  7.4 Istider och däremellan landhöjning
 8. Åter till kust och människor
  8.1 Riksdagshusets räddning
  8.2 Försvårat fiske
  8.3 Instängda vikar
  8.4 Växande öar
  8.5 Hamnproblem
  8.6 Gränsproblem
  8.7 Vattenståndsmätare utan vatten
 9. Men nu börjar också havet stiga …
  9.1 Smältande fjällglaciärer
  9.2 Världens längsta vattenståndsserie
  9.3 De stora isarna, världshavet och Östersjön
  9.4 En återblick: Historien, nuet och framtiden

Appendix: En som lever på landhöjningen

Referenser

Illustrationer

Register

Tillbaka