In English

Sommarinstitutet för historisk geofysik, Åland


Institutets karaktär och verksamhet

Skriftserien "Small Publications in Historical Geophysics"

Boken "The Changing Level of the Baltic Sea during 300 Years: A Clue to Understanding the Earth"

Boken "Where on Earth are We? Using the Sky for Mapping the Nordic Countries 1500 - 2000"

Boken "The Man behind "Degrees Celsius": A Pioneer in Investigating the Earth and its Changes"

Skriften "Celsius - Den okända mannen med det välkända namnet"

Boken "Vår plats på jorden – Hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år"

Boken "Hav eller land? Hur man försökt lösa och hantera mysteriet med landhöjningen i Norden under 500 år"

Katalogen "Var och när? En katalog över sevärda historiska svenska referenspunkter för position, vattenstånd och höjd"

Hur man köper en bok

Något om personen bakomInstitutets karaktär och verksamhet

Sommarinstitutet för historisk geofysik, beläget på det självstyrande Åland, började sin verksamhet 1993. Det är mitt enmans-institut, som bedriver forskning, utger publikationer och ibland ger föreläsningar inom ämnesområdet historisk geofysik. Forskningsresultaten finns främst publicerade i skriftserien "Small Publications in Historical Geophysics" samt i boken "The Changing Level of the Baltic Sea during 300 Years: A Clue to Understanding the Earth", i den andra boken "Where on Earth are We? Using the Sky for Mapping the Nordic Countries 1500 - 2000", och i den tredje boken "The Man behind "Degrees Celsius": A Pioneer in Investigating the Earth and its Changes".

Ursprungligen bedrev institutet arbetet huvudsakligen under somrarna, men nu för tiden bedrivs det mer eller mindre året runt. (Under vintrarna är jag mer upptagen med att ge föreläsningar i nautisk geofysik inom sjöfartsutbildningen på Åland.) Institutet verkar normalt i Haraldsby, cirka 500 m från en vik av havet. När vädret är trevligt sitter jag ibland och skriver utomhus på en klippa vid stranden, gärna i Ålands skärgård med utsikt över hav och öar.

Institutets vetenskapliga forskning handlar om historiska geofysiska data och deras användning i såväl geofysik som historia. Tonvikten ligger på Norden och Östersjöområdet. Geofysiskt sett ägnas forskningen åt positionsbestämning, tyngdkraft, landhöjning, tidvatten, havsnivåändringar och klimatändringar. Historiskt sett ägnas den åt tiden från vikingatiden fram till idag, med tyngdpunkten på de senaste tre århundradena. Ett betydande arbete har lagts ner på världens längsta serie av vattenståndsobservationer i havet, den från Stockholm med början 1774, och dess samband med klimatändringar.

Skriftserien "Small Publications in Historical Geophysics"

Institutets skriftserie "Small Publications in Historical Geophysics" har hittills utkommit med över 30 nummer, som finns att läsa nedan. De finns även utgivna i tryck; enstaka sådana nummer kan beställas kostnadsfritt.

 1. Ekman, M: Postglacial uplift of the Åland Islands, and the world's oldest preserved sea level gauge. 1995.
 2. Ekman, M: Extreme annual means in the Baltic Sea level during 200 years. 1996.
 3. Ekman, M: Anomalous winter climate coupled to extreme annual means in the Baltic Sea level during the last 200 years. 1997.
 4. Ekman, M, & Mäkinen, J: An analysis of the first gravimetric investigations of the Earth's flattening and interior using Clairaut's theorem. 1998.
 5. Ekman, M: Long-term changes of interannual sea level variability in the Baltic Sea and related changes of winter climate. 1998.
 6. Scherneck, H-G, & Ekman, M: Analysis of tidal observations in the Arctic Ocean made during the Vega expedition. 1999.
 7. Ekman, M: Determination of global sea level rise and its change with time. 2000.
 8. Ekman, M: Computation of historical shore levels in Fennoscandia due to postglacial rebound. 2001.
 9. Ekman, M: An investigation of the tidal conditions at the loss of the world's most impressive sailing ship. 2002.
 10. Ekman, M: The visibility of the midwinter sun at the first Viking settlement in America - calculations compared with the Icelandic sagas. 2002.
 11. Bergström, H, & Ekman, M: A period of anomalous winter climate and the Scandinavian glacier maximum in the 1700s. 2002.
 12. Ekman, M: The world's longest sea level series and a winter oscillation index for northern Europe 1774 - 2000. 2003.
 13. Ekman, M: A royal Swedish-Norwegian Viking fleet conflict studied by postglacial rebound and other calculations. 2004.
 14. Ekman, M: Changes in winter climate variability deduced from the Baltic Sea level, and the winter that never arrived. 2005.
 15. Ekman, M: The first land uplift map that could have been constructed - but never was. 2006.
 16. Ekman, M: A secular change in storm activity over the Baltic Sea detected through analysis of sea level data. 2007.
 17. Ekman, M: CPS - A forerunner to GPS invented by an Åland traveller in the 1700s. 2008.
 18. Ekman, M, & Ågren, J: A study of Tycho Brahe's astronomical latitude determination of Uranienborg using satellite positioning and deflections of the vertical. 2009.
 19. Olsson, P-A, & Ekman, M: Crustal loading and gravity change during the greatest storm flood in the Baltic Sea. 2009.
 20. Ekman, M: An investigation of a pioneering triangulation across the Åland Islands. 2009.
 21. Ekman, M, & Ågren, J: Reanalysing astronomical coordinates of old fundamental observatories using satellite positioning and deflections of the vertical. 2010.
 22. Ekman, M: A geophysical and astronomical analysis of an old painting of the Stockholm sluice. 2011.
 23. Ekman, M, & Ågren, J: A study of Celsius’ astronomical latitude determination of the Uppsala observatory using satellite positioning and deflections of the vertical. 2012.
 24. Ekman, M: Postglacial rebound modelling during 300 years based on Fennoscandian sea level data. 2012.
 25. Ekman, M: An investigation of Celsius’ pioneering determination of the Fennoscandian land uplift rate, and of his mean sea level mark. 2013.
 26. Ekman, M, & Ågren, J: A partial reanalysis of the French arc measurement at the Arctic Circle to prove Newton’s theories. 2013.
 27. Ekman, M: An investigation of the first determination of heights of Nordic lakes above sea level. 2014.
 28. Ekman, M: On the first conformal projection in official topographic mapping. 2015.
 29. Ekman, M: The midwinter sun at Viking settlements in North America and the North Atlantic Islands – Calculations compared with the Icelandic sagas. 2016.
 30. Ekman, M, & Olsson, P-A: Gravity determinations at the observatories of Uppsala and Stockholm during three centuries. 2017.
 31. Ekman, M: Calculation of historical shore levels back to 500 A.D. in the Baltic Sea area due to postglacial rebound. 2017.
 32. Ekman, M: A study of sleep time as a function of season of the year in the 1700s using geophysical data. 2018.
Boken "The Changing Level of the Baltic Sea during 300 Years: A Clue to Understanding the Earth"

En bok med ovanstående titel finns utgiven av institutet. I denna bok används data om havsnivån i Östersjön från nära 300 år för att dra slutsatser om Jorden som helhet: dess inre, dess hav, och dess atmosfär. För information om hur man köper boken se Hur man köper en bok nedan. Boken finns också tillgänglig här som pdf-fil.

Grundläggande uppgifter om boken:

Författare: Ekman, M
Titel: The changing level of the Baltic Sea during 300 years: A clue to understanding the Earth
Förlag: Summer Institute for Historical Geophysics
År: 2009
Detaljer: Inbunden, 155 sidor, 10 tabeller, 40 figurer
ISBN: 978-952-92-5241-1

Boken "Where on Earth are We? Using the Sky for Mapping the Nordic Countries 1500 - 2000"

En bok med ovanstående titel finns också utgiven av institutet. I denna bok används data från positionsbestämningar mot himlakroppar under 500 år för att dra slutsatser om kartläggningen av Norden och dess utveckling fram till dagens satelliter. För information om hur man köper boken se Hur man köper en bok nedan. Boken finns också tillgänglig här som pdf-fil.

Grundläggande uppgifter om boken:

Författare:Ekman, M
Titel:Where on Earth are We? Using the Sky for Mapping the Nordic Countries 1500 – 2000
Förlag:Summer Institute for Historical Geophysics
År:2011
Detaljer:Inbunden, 138 sidor, 17 tabeller, 25 figurer
ISBN:978-952-92-9137-3

Boken "The Man behind "Degrees Celsius": A Pioneer in Investigating the Earth and its Changes"

En bok med ovanstående titel finns nyligen också utgiven av institutet. I denna bok undersöks Anders Celsius’ liv och arbeten under början av 1700-talet, innefattande tidiga studier av latitud, longitud, tyngdkraft, landhöjning, havsvnivåändring, temperatur, lufttryck, magnetism och norrsken. För information om hur man köper boken se Hur man köper en bok nedan. Boken finns också tillgänglig här som pdf-fil.

Grundläggande uppgifter om boken:

Författare:Martin Ekman
Titel:The man behind "Degrees Celsius": A pioneer in investigating the Earth and its changes
Förlag:Summer Institute for Historical Geophysics
År:2016
Detaljer:Inbunden, 159 sidor, 45 figurer
ISBN:978-952-93-7732-9

Skriften "Celsius - Den okända mannen med det välkända namnet"

Detta är en sammanfattning på svenska på 20 sidor av boken om Celsius ovan. Den är utgiven i tryck men finns tillgänglig här som pdf-fil.

Boken "Vår plats på jorden – Hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år"

I denna bok på svenska beskrivs grunden för hur man gjort kartor över Sverige med hjälp av sol, stjärnor, månar, bergstoppar, kyrktorn och satelliter. Det är en bok om hur vetenskap om himmel och jord har använts för samhällets behov under 500 år. För information om hur man köper boken se Hur man köper en bok nedan. Boken finns också tillgänglig här som pdf-fil.

Grundläggande uppgifter om boken:

Författare:Martin Ekman
Titel:Vår plats på jorden – Hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år
Förlag:Sommarinstitutet för Historisk Geofysik
År:2019
Detaljer:Inbunden, 118 sidor, 41 figurer
ISBN:978-952-94-2328-6

Boken "Hav eller land? Hur man försökt lösa och hantera mysteriet med landhöjningen i Norden under 500 år"

Det här är en bok om landhöjningen i Norden, om hur människorna vid våra kuster försökt hantera fenomenet och om hur forskarna försökt förstå det under 500 år. Boken spänner från jordens inre till ut i rymden, från fiske till riksdagshus, från istid till klimatuppvärmning. För information om hur man köper boken se Hur man köper en bok nedan. Boken finns också tillgänglig här som pdf-fil.

Grundläggande uppgifter om boken:

Författare:Martin Ekman
Titel:Hav eller land? Hur man försökt lösa och hantera mysteriet med landhöjningen i Norden under 500 år
Förlag:Sommarinstitutet för Historisk Geofysik
År:2021
Detaljer:Inbunden, 113 sidor, 46 figurer
ISBN:978-952-94-5269-9

Katalogen "Var och när? En katalog över sevärda historiska svenska referenspunkter för position, vattenstånd och höjd"

Detta är en sammanställning på 47 sidor med uppgifter om plats och historik för sådana referenspunkter, kanske värda ett besök. Den är utgiven i tryck men finns tillgänglig här som pdf-fil.

Hur man köper en bok

En bok kan beställas enligt följande: 1) Sänd 20 euro, 200 svenska kronor eller motsvarande till Internationella Röda Korset. 2) Sänd ett mejl till martin.ekman[kanelbulle]historicalgeophysics.ax med informationen att beloppet betalats, vilken bok som önskas, och den postadress till vilken boken skall sändas. 3) Boken kommer normalt att skeppas iväg inom en vecka.

Något om personen bakom

Själv heter jag Martin Ekman och är uppvuxen i Värmland. Jag är utbildad vid Uppsala universitet och är fil. dr. i geodesi och docent i geofysik. Jag har arbetat som geodet i Sverige, men är numera frilansande föreläsare, forskare och författare på Åland, där jag alltså driver Sommarinstitutet för historisk geofysik. Föreläsningar har jag främst hållit för geovetenskapliga statliga myndigheter - geodetiska, geologiska, oceanografiska och meteorologiska - mest i Sverige men även i andra nordiska länder. Mer regelbundna föreläsningar håller jag inom sjöfartsutbildningen på Åland. Dessutom har jag stått för sakkunnig rådgivning åt regeringarna i Åland och Finland rörande Ålands folkrättsliga gränser i havet.

Mina vetenskapliga uppsatser, utöver de ovan uppräknade, är publicerade i olika internationella tidskrifter (främst Geophysical Journal International, Journal of Geophysical Research, Pure and Applied Geophysics, Geophysica, Global and Planetary Change, Terra Nova, Bulletin Géodésique och Marine Geodesy). Jag har också författat fyra kortfattade läroböcker på svenska: "Latitud, longitud, höjd och djup - Referenssystem och kartprojektioner inom geodesi, hydrografi och navigation", "Tidvatten och vindvatten - Astronomiska, oceanografiska och meteorologiska variationer i havets nivå", "Stormar och strömmar - Snurrig geofysik för navigatörer och andra", samt ”Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer”.

Om någon vill kontakta mig kan man nå mig med vanlig post på adressen

Martin Ekman
Sommarinstitutet för historisk geofysik
Äppelträdgården E
Haraldsby
AX - 22 410 Godby
Åland

eller med e-post på adressen

martin.ekman[kanelbulle]ha.ax.